Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Akadálymentes nézet

Orientációs évfolyam

Az általános iskola 8. osztályában a tanulók még nem minden esetben állnak készen a pályaválasztásra, gyakran bizonytalanok, hogy melyik iskolába jelentkezzenek, pedig hosszú távon csak abban a szakmában tudunk kiteljesedni, amelyik illeszkedik képességeinkhez, érdeklődésünkhöz és személyiségünkhöz. A pályaválasztási döntés megalapozásához ezért nagyon fontos a reális önismeret és pályaismeret.

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan, az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, magatartási zavarral, tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára jelent alternatívát. Olyan tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát, de felzárkóztatásra szorulnak a további iskolai kudarcok veszélyének csökkentése érdekében. 

Az orientációs osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, pályaorientációjának elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési és személyre szabott oktatási formában.

Az orientációs évfolyam nem az általános iskolai tananyag ismétlésére épül. A képzés főbb pilléreit az alapkészségek, a kulcs- és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, továbbá pályaorientációs tevékenységek alkotják. A program kiemelt figyelmet fordít a 21. századi munkavállalói kompetenciák – például együttműködés, csapatmunka, kritikus gondolkodás és problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik. A biztos jövőkép és életpálya reménye a tanulók motivációjának erősödését eredményezheti.  

A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a klasszikus szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban.  

A siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése. A program segít a tanulóknak önmaguk megismerésében. Mentoruk vezetésével célokat tűznek ki, törekednek azok megvalósítására, és közben megtanulják értékelni eredményességüket, feltárják az eredménytelenség okait. Fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak csapatban dolgozni.  

Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult.

Mit nyer a tanuló, ha elvégzi az orientációs évfolyamot?

  • Az egy éves befektetés a jövőben megtérül: a tanuló az orientációs év során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van tehetsége, így a megfelelő információk birtokában, megalapozottan tud döntést hozni a szakmaválasztásról.
  • Motiváltan kezdi a szakképzési szakaszt, hiszen azt a szakmát tanulja majd, ami neki való, amit úgy választott, hogy az orientációs év során lehetősége volt megismerni milyen feladatok várnak majd rá.
  • Rálátást szerez a szakmák széles skálájára, ami nemcsak a szakképzési szakaszban válik a tanuló hasznára, hanem munkavállalóként is orientálja majd a fejlődésre, saját maga továbbképzésére.

Mikor válaszd az orientációs előkészítő évfolyamot?

  • ha még nem állsz készen arra, hogy szakmát válassz,
  • ha több minden is érdekel és a jövődet több szakmában is el tudod képzelni,
  • ha nem oda vettek fel, ahova szeretted volna,
  • ha jobban tudsz fejlődni valós, életközeli feladatok megoldása révén, mint a hagyományos iskolai keretek között.

(Forrás: www.ikk.hu; fotó:www.pixabay.com)