ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

Karrier

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

PORTÁS

beosztásának ellátására.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony

A munkavégzés helye: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum

(3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.)

           

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Portaszolgálatot lát el.
 • A külső kamerarendszer, riasztórendszer kezelése. Biztosítja az iskolában folyó munka zavartalanságát.
 • Az iskolába érkező külső személyeket, szülőket, gyerekeket útbaigazítja, ügyel arra, hogy a tanulók az intézményt csak engedély alapján hagyják el tanítási idő alatt. Gondoskodik arról, hogy az intézmény épületében illetéktelenek ne tartózkodjanak.
 • Kezeli a telefonközpontot, ellátja a telefonszolgálatot.
 • Kulcsnyilvántartást vezet a kulcsot átvevőátadó dolgozókról, tanulókról.
 • A tűzrendészeti kulcsokat elkülönítetten kezeli, tűz esetén az illetékes hatóságnak haladéktalanul átadja.

Munkabér:

A munkabért a felek közötti megállapodás tartalmazza.

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 • középfokú végzettség
 • alapszintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

  • OKJ személy-és vagyonőr képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör legkorábban 2020.08.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 07.20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Velenyák János  nyújt, 06-46/505-291-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a titkarsag_blathy@miskolci-szc.hu e-mail címre megküldeni vagy postai úton a Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.)  

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 29.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.