Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Akadálymentes nézet

GINOP-6.2.3-17-2017-00028 A szakképzési intézményrendszer fejlesztése

GINOP-6.2.3-17-2017-00028      

A szakképzési intézményrendszer fejlesztése a Miskolci Szakképzési Centrumban

Kedvezményezett neve: Miskolci Szakképzési Centrum
Projekt címe: A szakképzési intézményrendszer fejlesztése a Miskolci Szakképzési Centrumban
Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00028
Szerződött támogatás összege: 548 544 801,- Ft  
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt befejezési dátuma: 2021.06.30.

 

A Miskolci Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00028 azonosítószámú projekt keretében valósítja meg a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztését az Európai Unió támogatásával. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege: 548,54 Millió Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A projekt megvalósulási időszaka: 2018. január 02. - 2021. június 30. A megvalósítása Miskolci Szakképzési Centrum mind a 15 tagintézményét érinti. A projekt célja hozzájárulni Magyarország és az Európai Unió azon céljához, mely szerint 10% alá kell csökkenteni a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számát, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek fejlesztése. További cél a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is. A projektnek több célcsoportja van. Elsődlegesen és legnagyobb arányban a Miskolci Szakképzési Centrumban tanuló diákok és pedagógusok. Mellettük pedig a fejlesztésektől függően hol közvetett, hol közvetlen célcsoportként a miskolci és a Miskolci Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő általános iskolai diákok, illetve a szakképzéssel együttműködő helyi gazdálkodó szervezetek, tágabb értelemben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei teljes szakképzési és munkaerőpiacon megjelenő szereplők is célcsoportként azonosíthatóak.

A projekt konkrét céljai:

Helyzetértékelésen alapuló fejlesztés kidolgozása az érintettek bevonásával. A helyzetértékelés a GINOP-6.2.2 felhívásban megfogalmazott szempontrendszer alapján történik.

A helyzetelemzés során a GINOP-6.2.2 projektben megfogalmazott szakmai szempontrendszer alapján kidolgozásra került a szakképzési centrum cselekvési terve.

A pályaorientáció fejlesztésének hatására növekedjen a Centrumba jelentkezők száma. A szakember utánpótás szempontjából fontos, hogy többen válasszák a szakmai képzést.

Készségméréssel, kiscsoportos vagy egyéni fejlesztéssel csökkenjen a lemorzsolódás: A lemorzsolódás legfontosabb eszközének a kiscsoportos és egyéni fejlesztést tartjuk. A fejlesztésbe azokat a diákokat vonjuk be, akik a kompetencia mérésen nem teljesítették az elvárt szintet.

Az iskola képes legyen formálni az egyéni életpályát, sikerességet: A képzés mellet erősíteni kell a nevelési feladatokat, amelyek sok esetben kompenzálják a szociális hátrányokat. Ennek különös jelentősége van a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében.

Kulcs-kompetenciák fejlesztése erősödjön az iskolai rendszerű képzésben: A gazdaság igényei alapján fejleszteni kell a munkáltatók által elvárt szakmai, informatika, idegennyelvi kompetenciákat. Fontos feladat e mellett a személyes, a társas és a szociális kompetenciák fejlesztése.

A szervezett tehetség-felismerés és tehetséggondozás javuljon az iskolában: A szakmai képzésnek is fontos feladata a tehetségek felismerése és fejlesztése.

A példaképek alapján pozitív pályakép kialakítása a hátrányos helyzetű diákokban.

Alakuljon ki partnerség az országos projektekkel: A helyi szakmai képzési rendszer fejlesztése során ki kell alakítani az együttműködést az országos fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy a központilag kifejlesztett módszertanokat, mérőeszközöket alkalmazni lehessen helyi szinten is.

Együttműködés a gazdaság szereplőivel: A szakmai képzés fejlesztésének alapja a gazdaság vezérelt szemlélet.

A formális képzési rendszeren kívül projekt- szemléletű, élmény alapú tanulási lehetőség biztosítása: Az iskolai sikerességhez jelentősen hozzájárul a motiváció.

Minőségirányítási rendszer szerinti, tényeken alapuló, szabályozott működés.

A projekt keretében tett kötelező vállalások

Vállalás

Célérték

Célérték elérés időpontja

Igazolás módja

Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett

tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)

a szakképzési centrum tanulólétszámának

(8671 fő) 5 %-a,

434 fő

projekt fizikai befejezése

tanulólétszám igazolása

A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében

0,2 tanulmányi átlag javulás

projekt fizikai befejezése

eredményjavulást alátámasztó dokumentum

A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva

0,8% csökkenés

projekt fizikai befejezése

statisztikai adatszolgáltatás

Hatályos támogatási szerződés