Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Akadálymentes nézet

GINOP-6.1.3-17-2018-00017 Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában

GINOP-6.1.3-17-2018-00017

Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában

Kedvezményezett neve:                Miskolci Szakképzési Centrum
Projekt címe:                                  Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában
Projekt azonosító száma:              GINOP-6.1.3-17-2018-00017
Szerződött támogatás összege:    bruttó 132 278 769,- Ft  
Támogatás mértéke:                      100 %
Projekt befejezési dátuma:           2021.05.31.
Projektbe ténylegesen bevont létszám: 1147 fő

A GINOP-6.1.3-17-2018-00017 „Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában” című pályázat megvalósítása 2018. 12. 01-jén kezdődött. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya támogatásával indult el a GINOP-6.1.3-17-2018-00017 számú, az Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában nevű projekt.  A projekt céljai:

 • A nyelvtanulással kapcsolatos motiváció erősítése.
 • A nyelvtanulással kapcsolatos motiváció erősítése az alacsonyabb szocio-kulturális körbe tartozó – diákok körében.
 • Az iskolai rendszerben is fejleszteni kell a nyelvoktatás módszertanát (kommunikáció orientáltabbá tenni).
 • A szakmai képzésben – elsősorban a szakközépiskolákban javítani a nyelvoktatás hatékonyságát.
 • A nyelvtudás fejlődésével több diák vegyen részt nemzetközi tanulmányi programokban.
 • A középfokú képzésből kikerülő diákok alapvető követelmény legyen az alapvető (írásbeli vagy szóbeli ) idegen nyelvi kommunikáció.
 • Az idegen nyelvi oktatásban emelni kell a szakmai idegennyelvi tartalmak arányát és színvonalát.
 • Az alapvető idegen nyelvi és szakmai idegennyelvi ismeretek hiánya ne legyen a munkavállalás akadálya.
 • Csökkenjen azoknak a fiataloknak a száma, akik sikeresen befejezik felsőfokú tanulmányaikat, de nem kapják meg diplomájukat, mert nincs meg a nyelvvizsgájuk.
 • Javuljanak a felnőtt lakosság idegennyelvi készségei, nőjön az idegen nyelveket beszélők száma.
 • A felnőtt lakosság részére a nyelvtanulással kapcsolatos anyagi terhek ne zárják ki, hogy részt vegyen nyelvi képzésen.
 • A nyelvoktatásban módszertanába épüljön be a korszerű elektronikus tananyagok alkalmazása.
 • A nyelvoktatásban alakuljon ki a feltételrendszere és kultúrája az önálló tanulásnak.
 • Alakuljanak ki rugalmas nyelvtanulási lehetőségek a felnőttek számára.
 • A hátránnyal küzdő csoportok körében is jelentősen fejlődjenek a nyelvi készségek.

A pályázat keretében a Miskolci Szakképzési Centrum angol és német nyelvi tanfolyamokat szervezett, a képzési idő minden kurzus esetében 120 óra volt. A képzési szintek közt egyaránt megtalálható a kezdő (alapfokú, A1 szintre hozó), a középszintű (A2, B1), valamint a középfokú nyelvvizsgára felkészítő (B2) képzés is. A nyelvi kurzus a résztvevők számára teljesen ingyenes volt, beleértve a tankönyvet és az elektronikus tananyagot is. Az oktatók egy megújító-felkészítő módszertani továbbképzésen vettek részt. A pályázat keretében beszereztünk 16 db mobil hangrendszert, melyek segítették a nyelvoktatást az iskolákban.

Az adatok:

Csoportok száma: 98

Összes bevont résztvevő száma: 1147 fő. Ebből szolgáltató által megvalósított képzésben résztvevők száma: 142 fő, azaz 8,1 %

Képzést sikeresen elvégzők száma: 1136 fő

A képzés során tanúsítványt, vagy bizonyítványt szerző, a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező résztvevők száma összesen: 788 fő

Munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztésben résztvevők száma: 1147 fő

8,1 % .

A koronavírus kezelése és hatásai:

A COVID-19 koronavírus első hulláma 2020 márciusában a finisben találta a nyelvi csoportokat. Három hét kihagyással online folytatódtak az órák, a Google Classroom platformot használva. A modulzárók az addig is használt online felületen történtek, ez nem okozott nehézséget, egyetlen résztvevő sem hagyta abba a képzést ezen időszakban. Az újabb koronavírus hullám miatt a csoportok 01. hótól ismét online folytatták a tanulást, ám ez nem veszélyeztette a tanulást és a sikeres vizsgázást.


 

Hatályos támogatási szerződés