ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

GINOP-6.1.3-17-2018-00017 Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában

GINOP-6.1.3-17-2018-00017

Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában

A GINOP-6.1.3-17-2018-00017- Idegen nyelvi készségek fejlesztése Miskolcon és agglomerációjában egy, az Európai Uniós és Magyarország Kormánya által támogatott nyelvi kompetenciafejlesztő projekt Miskolcon és térségében. A projekt céljai:

 • A nyelvtanulással kapcsolatos motiváció erősítése.
 • A nyelvtanulással kapcsolatos motiváció erősítése az alacsonyabb szocio-kulturális körbe tartozó – diákok körében.
 • Az iskolai rendszerben is fejleszteni kell a nyelvoktatás módszertanát (kommunikáció orientáltabbá tenni).
 • A szakmai képzésben – elsősorban a szakközépiskolákban javítani a nyelvoktatás hatékonyságát.
 • A nyelvtudás fejlődésével több diák vegyen részt nemzetközi tanulmányi programokban.
 • A középfokú képzésből kikerülő diákok alapvető követelmény legyen az alapvető (írásbeli vagy szóbeli ) idegen nyelvi kommunikáció.
 • Az idegen nyelvi oktatásban emelni kell a szakmai idegennyelvi tartalmak arányát és színvonalát.
 • Az alapvető idegen nyelvi és szakmai idegennyelvi ismeretek hiánya ne legyen a munkavállalás akadálya.
 • Csökkenjen azoknak a fiataloknak a száma, akik sikeresen befejezik felsőfokú tanulmányaikat, de nem kapják meg diplomájukat, mert nincs meg a nyelvvizsgájuk.
 • Javuljanak a felnőtt lakosság idegennyelvi készségei, nőjön az idegen nyelveket beszélők száma.
 • A felnőtt lakosság részére a nyelvtanulással kapcsolatos anyagi terhek ne zárják ki, hogy részt vegyen nyelvi képzésen.
 • A nyelvoktatásban módszertanába épüljön be a korszerű elektronikus tananyagok alkalmazása.
 • A nyelvoktatásban alakuljon ki a feltételrendszere és kultúrája az önálló tanulásnak.
 • Alakuljanak ki rugalmas nyelvtanulási lehetőségek a felnőttek számára.
 • A hátránnyal küzdő csoportok körében is jelentősen fejlődjenek a nyelvi készségek.

A képzések tervezésénél figyelembe vesszük az időbeosztási és közlekedési lehetőségeket. A projektbe bevonni tervezett létszám: 1 000 fő, melyből a Miskolci Szakképzési Centrum 16. évüket betöltött diákja 500 fő, felnőtt résztvevő 500 fő. A hátránnyal küzdők aránya a tervek szerint a bevontak 40%-a. A projekt keretében angol és német nyelvi képzéseket szervezünk, a képzési idő minden kurzus esetében 120 óra. Képzési szintek: Kezdő (alapfokú), - A1, Középszintű – A2, B1, Középfokú nyelvvizsgára felkészítő – B2. A képzés tanúsítvánnyal zárul. A képzés a résztvevők számára INGYENES, beleértve a tankönyvet, elektronikus tananyagot is.
 

Hatályos támogatási szerződés