Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Akadálymentes nézet

Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnázium és Szakképző Iskola

A Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája több mint 50 éves múltra tekint vissza. 1963-ban egyetlen nappali tagozatos osztállyal indult a gimnáziumi oktatás a közös igazgatású mezőcsáti Általános Iskolában és Gimnáziumban mindössze két középiskolai tanárral. Ugyanebben az évben indult a levelező tagozat is felnőttek részére. 1965-ben született döntés arról, hogy önálló épületet kapjon az intézmény. 1969 nyarán vált önálló intézménnyé a középiskola, Gimnázium Mezőcsát elnevezéssel, ekkor már két első osztályban kezdték meg tanulmányaikat a gimnazisták. A középiskola új épületében 1971 őszén kezdődött meg a tanítás, és 50 férőhellyel diákotthon is létesült. 1975 áprilisától a „Nógrádi Sándor” nevet viselte az intézmény. Folyamatosan „épült” a tanári testület is. Számos Mezőcsáthoz kötődő volt diák – közülük többen iskolánk tanítványai voltak – tagja lett a testületnek, szaktudásuk, elhivatottságuk, eredménymotiváltságuk, az iskoláért tenni akarásuk áthatja munkájukat 1984-ben profilváltásra került sor, mikor is beindult az egyik első osztályban a közgazdasági képzés számviteli-gazdálkodási ágazaton, melyet 1992-ben a gyorsíró, idegen nyelvi gépíró ágazat indítása követett. Ettől az időtől Nógrádi Sándor Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola néven működött az intézmény. Ezt követően megnőtt az érdeklődés iskolánk iránt. A rendszerváltozást követően Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Mezőcsát nevet használta az iskola 1993 novemberéig, majd a mezőcsáti születésű költő, lapszerkesztő nevét vette föl, és Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola néven működött tovább.1994-ben hatosztályos gimnáziumi képzéssel bővült az intézményi oktatás palettája. A gimnáziumi képzéshez kapcsolódóan a 2004/2005. tanévtől idegen nyelvi előkészítő osztály is indult. Az egyre csökkenő igények miatt 2004. június 30-ával megszűnt a kollégiumi feladatellátás. 2005 nyarától az ÁMK-ba integrálták az intézményt, így közös igazgatás alá kerültünk az általános iskolával és több más városi intézménnyel. Szakmai önállóságunk viszont megmaradt. A felmenő rendszerben egy osztállyal működő levelező képzést a kedvezőbb esti tagozatos formára módosítottuk.

Az intézmény 2011. szeptember 1-től a Mezőcsáti Református Egyházközség fenntartása alá került, s újonnan alapított intézményként működött, egészen 2016. augusztus hó 11. napjáig jogutód intézményként a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Mezőcsáti Tagintézményeként működött. 2017. július 31-ig.

Jelenleg a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolájaként működik, jogutód intézményként, 2017. 08.01-től.

A Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája színvonalas oktatás és a gyermekközpontú nevelés szellemében kíván az iskolahasználók – városunk, szűkebb és tágabb régiónk diákjai és szüleik – szolgálatára állni.

Az érettségiig három különböző osztálytípusban, ezeken belül is sokféle többlettanulási lehetőséggel juthatnak el tanulóink. A 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő kurzusokat szervezünk diákjaink felsőfokú tanulmányainak segítésére. Az érettségi után kínálunk a diákjainknak szakképzési lehetőséget is.

AZ ISKOLA VEZETÉSE

Igazgató:
Pásztor Éva
E-mail: p.eva@t-online.hu

Igazgatóhelyettes:
Kápolnai László
kapolnai77@gmail.com


 

ELÉRHETŐSÉG

3450 Mezőcsát, Kossuth út 12.
Tel.: +36 49 552 065
Fax: +36 49 552 065
E-mail:
gimnazium@csatigimi.hu
Honlap: www.csatigimi.hu