Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Akadálymentes nézet

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

 

Iskolánk több mint 50 éve képez középfokú végzettségű szakembereket villamos és informatikai szakterületen.

Iskolánk számára az egyik legfontosabb a kölcsönös bizalomra épülő szülő-tanár-diák együttműködés, az őszinte, szeretetteljes kapcsolat, amely nem zárja ki a következetességet, a továbbtanuláshoz és tanuláshoz nélkülözhetetlen fegyelmezettség igényét sem. Az így megszerzett tudás birtokában gondolhat az ember önmaga megvalósítására és megőrizheti a későbbi szakmai megújuláshoz szükséges nyitottságot.

Jövőbeli feladatunknak tekintjük, hogy mind a tanítás, mind a tanulás örömszerző tevékenység legyen a tanárnak és diáknak egyaránt, tanítványaink érezzék jól magukat iskolánkban.

Célunk neveltjeink értékeinek felfedezése. A jó képességűeknek a kibontakozás lehetőséget, a közepesen haladóknak a fejlődés feltételeit, a szerényebb eredményűeknek a felzárkózás körülményeit igyekszünk biztosítani.

A mindennapi életben felhasználható képességek fejlesztésével korszerű és alapos ismeretekhez kívánjuk juttatni tanítványainkat, hogy képessé váljanak önálló alkotó munkára.

Napjainkban különösen fontos az anyanyelvi kultúra megőrzése és fejlesztése, de fontos az idegen nyelv ismerete is az európaiság gyakorlásában, és ma már elengedhetetlen az informatika felhasználói szinten való minél tökéletesebb ismerete az egyén boldogulása érdekében is.

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka alapelvei:

A személyiség fejlesztés - megszerettetni a tanulást, a munkát, bemutatni ennek örömszerző voltát.
A közösségfejlesztés - nyitottság és megbecsülés mások iránt, megértés és önzetlen segítség embertársainknak.
A tehetség - és képességfejlesztés.
A beilleszkedési, magatartási nehézségek kezelése.
A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatása.
A szülő, tanuló, pedagógus együttműködése.
Gyermekközpontúság.
Hagyományőrzés.

AZ ISKOLA VEZETÉSE

Igazgató:
Lakatos Zsolt
+36 46 500-930
igazgato_kando at miskolci-szc.hu 

 


Igazgatóhelyettes:
Prillné Csordás Csilla
Tordai György
Kiss Roland

ÜGYFÉLFOGADÁS

Hétfő-csütörtök:
8:00-16:00

Péntek:
 8:00-13:00

ELÉRHETŐSÉG

3525 Miskolc, Palóczy László u. 3.
Telefonszámok:    Titkárság, központ: 46/ 500-930
Igazgató: 46/ 500-939
Igazgatóhelyettesek: 46/ 500-931
Gazdasági iroda: 46/ 500-932
Tanári: 46/ 500-934
Fax: 46/ 500-938
E-mail cím: kando@kkszki.hu
Honlap: www.kkszki.hu