ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

Ünnepélyes keretek között zárult a GINOP 6.2.3. projekt

a miskolci szakképzési centrum GINOP-6.2.3-17-2017-00028 azonosítószámú „a szakképzési intézményrendszer fejlesztése a miskolci szakképzési centrumban” című projekt eredményeivel kapcsolatban

2018-ban indult „A szakképzési intézményrendszer fejlesztése a Miskolci Szakképzési Centrumban” című projekt, amely az Európai Unió támogatásával 548,54 millió Ft vissza nem térítendő támogatással valósulhatott meg, és amely a járványhelyzet okozta nehézségek következtében 2021. június 30-val zárul. A projekt eredményeiről a június 17-én tartott zárórendezvény keretein belül számolt be a Centrum.

Az uniós támogatással megvalósuló projekt célja hozzájárulni a szakképzésben tanulók végzettség nélküli iskolaelhagyásának 10% alá való csökkentéséhez, ezzel elősegítve ezen tanulók munkaerőpiacon való elhelyezkedését. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek fejlesztése, illetve a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is. A projekt a Centrum valamennyi iskoláját érintette.

A projekt legnagyobb arányban a Miskolci Szakképzési Centrumban tanuló diákokat és oktatókat, mellettük pedig a Miskolci Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő általános iskolai diákokat illetve a szakképzéssel együttműködő helyi gazdálkodó szervezeteket érintette. Tágabb értelemben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei teljes szakképzési és munkaerőpiacon megjelenő szereplők voltak érintettek a projekt megvalósulása során.

A projekt megvalósítása során kiemelt hangsúlyt kapott az átalakult szakképzés, az új szakképzési rendszer és benne rejlő lehetőségek népszerűsítése, a pályaválasztás előtt álló 8. osztályos diákok, szüleik, valamint az általános iskolai pedagógusok tájékoztatása. A fejlesztés eredményeként kialakításra került a Digitális Közösségi Alkotóműhely, amely ingyenes nyári táboraival, délelőtti és délutáni foglalkozásaival egy új világ kapuit nyitotta meg a fiatalok előtt. A digitális műhely mellett informatika szaktantermek is létrejöttek, amelyek a robotikai ismeretek alkalmazását tették lehetővé az oktatásban. A projekt során a diákoknak lehetőségük nyílt tanórán kívüli programokban való részvételre, szakmai tapasztalatcserére, amelyek során fejlesztették a diákok társas kompetenciáit, illetve általuk csökkent a diákok szociális hátránya.

A projekt komplex eredményeként könyvelhető el, nem csak a tanulói  készségek és képességek illetve az oktató kollégák szakmai kompetenciájának és ismeretének fejlődése, hanem a szakképzés iránt érdeklődés általános növekedése is. A projektnek köszönhetően 2020. évre  3%-ra csökkent a lemorzsolódás. A végzős általános iskolák és végzős diákjainak hatékony tájékoztatása, ezáltal a szakképzés népszerűsítése számokban is mérhető: a 2020/2021-es tanévre az előző tanévhez viszonyítva 10%-al több, míg a 2021/2022-es tanévre pedig további 26%-al több diákot vett fel a Centrum iskoláiba.