ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

ÖKOISKOLA címet nyert a SZENTPÁLI

A 2020-as járvánnyal terhelt évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdetett Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére, amely célja azon intézmények elismerése, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal. Ezzel a tevékenységükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő nemzedéke mindennapjainak természetes része és alapja legyen a fenntarthatóság, a környezetünkről való tudatos gondolkodás és cselekvés.

A pályázati felhívás tágabb célja, hogy a köznevelési és a szakképző intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredményesebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intézmények a hálózat részévé, annál jobban segíti az a közös célok elérését.

Három „kategóriában” lehetett pályázni az ökoiskola címre; Első alkalommal pályázó lehet az az intézmény, amely a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik Ökoiskola címmel.

Pályázatot benyújtani lehetséges Újrapályázó-ként, illetve  Örökös Ökoiskola címre pályázó lehet az az intézmény, amely az elmúlt hét év során kétszer elnyerte az Ökoiskola címet, legalább 6 éven keresztül Ökoiskola címmel rendelkezett, és Ökoiskola címét nem vonták vissza.

A pályázatra Első alkalommal pályázóként a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola is benyújtotta pályamunkáját. Az iskola kiemelten foglalkozik a fenntarthatóságra neveléssel pedagógiai programjában, helyi tantervében valamint éves munkatervében is. Mindezek mellett évi rendszerességgel szerveznek komplex tanulás-szervezési formában (pl. témanapot és témahetet), illetve helyi tantervben szabályozott módon, rendszeresen tartanak (tanóra, szakkör) fenntarthatósági tematikájú foglalkozásokat is. Az iskola a környezettudatos közlekedés elősegítése mellett az iskolai étkezésben, büférendszerben is előnyben részesíti az egészséges, tudatos táplálkozással kapcsolatos alapelveket.


Menő menza pályázat a "Szentpáliban"


Biciklis túra

 


Segítség az autista ház támfalának megerősítésében


Szentpáli túra

A pályázatokat 2021. április 30-ig nyújthatták be az iskolák. A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola az EMMI döntése értelmében elnyerte az Ökoiskola címet, amelyet 2021. szeptember 1-től 2024. augusztus 31-ig jogosultak használni.

A „Szentpáli” Miskolc egyik legnagyobb múltra visszatekintő iskolája. A megyében innen került ki a legtöbb kereskedelemi és vendéglátós végzettséggel rendelkező fiatal szakember. A tanulás mellett közösségformálásra és egyéni képességek bemutatására, fejlesztésére is lehetőség nyílik az iskolában. Az intézmény Szakmai Programja különösen fontos szerepet szán az egészségnevelési programok, az egészségfejlesztés, környezettudatos magatartás és az egészséges táplálkozás megismertetésére és tudatosítására. A kereskedelmi és vendéglátó tantárgyak tananyagában megtalálhatóak a fogyasztóvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos tartalmak.

 Iskolánknak ezúton is szívből gratulálunk a cím elnyeréséhez.