Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Akadálymentes nézet

Informatika oktató

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

INFORMATIKA OKTATÓ

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony

A munkavégzés helye: Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

(3525 Miskolc, Palóczy u. 3.)

             

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Programozás tantárgyak oktatása az informatika ágazat szakmai oktatásában
 • A következő programozási nyelvek, technikák ismerete, oktatása:  
 • C#,
 • HTML, CSS,
 • JavaScript,
 • CMS rendszerek,
 • REACT,
 • REST API,
 • JSON,
 • Mocking,
 • ORM
 • Tehetséggondozás, szakmai versenyekre való felkészítés

Munkabér:

A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti megállapodás

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 • felsőfokú végzettség (főiskola vagy egyetem, programozó, programtervező, programozó matematikus, mérnök-informatikus)
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

A munkakör betöltéshez szükséges tapasztalat:

 • Programozási, programtervezési tapasztalatok
 • Szakmai angol nyelvtudás

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • Középfokú oktatásban, szakképzésben oktatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör legkorábban 2022.01.15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.01.10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakatos Zsolt igazgató nyújt, 06-46/500-930-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában az igazgato_kando@miskolci-szc.hu e-mail címre megküldeni vagy postai úton a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum (3525 Miskolc, Palóczy u. 3.)

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2022.01.14.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.