ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

Főkönyvi könyvelői pozíció a Miskolci Szakképzési Centrumban

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

FŐKÖNYVI KÖNYVELŐ

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony

A munkavégzés helye: Miskolci Szakképzési Centrum

   (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.)

        

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Havi költségvetési jelentések, negyedéves mérlegjelentések, éves költségvetési beszámoló készítése.
 • Számviteli egyeztetések, előirányzat és ERA rendezések.
 • Bér és járulék főkönyvi könyvelése, egyeztetések elvégzése.
 • Adatszolgáltatási feladatokban való részvétel.
 • Folyamatos kapcsolattartás a gazdálkodási területen dolgozó munkatársakkal.

Munkabér:

A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti megállapodás

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 • Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő-államháztartási szakon,
 • felhasználó szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 • főiskola – pénzügyi számviteli szakirány,
 • SAP rendszer ismerete,
 • költségvetési intézményben szerzett főkönyvi könyvelői – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör legkorábban 2020.10.12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.09.28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karádi Józsefné nyújt, a
0646/796-020/124 mellék telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a titkarsag@miskolci-szc.hu e-mail címre megküldeni, vagy postai úton a Miskolci Szakképzési Centrum (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.). A borítékra kérjük ráírni „Főkönyvi könyvelő” (NSZFH/624/002821-1/2020)

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf. formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.07.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.