Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E/2020/000109

Nyilvántartási szám:

B/2020/000467

Büfé pályázat

Pályázati felhívás

A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet az

Berzeviczy Gergely Technikum

3525 Miskolc, Hősök tere 1.

Büfé alapterület: 53,5 m2         

Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Büfé alapterület: jelenleg kialakítás alatt áll

büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint.

I. A pályázat tárgya:

 1. Miskolci Szakképzési Centrum fent nevezett intézményeiben az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.
 1. A Miskolci Szakképzési Centrum. az I. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az intézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.
 1.  A nyertes pályázónak kell az intézményben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az intézmény-vezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.
 1.  A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
 • a pályázó szakmai múltja
 • üzemeltetési terv a bérleti időszakra
 • tervezett étel és itallap bemutatása (terméklista árakkal)
 • a pályázó által fizetendő nettó havi bérleti díjra tett megajánlás
 • referenciák bemutatása
 1.  A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:
 • rostos gyümölcs-, illetve zöldséglevek, ásványvíz
 • különböző töltelékkel készült teljes kiőrlésű pékáruk
 • gyümölcsök, kompót/befőtt, friss gyümölcs, tejdesszertek
 • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, zöldséggel
 • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak
 1. Az elbírálás során az értékelés szempontjai és súlyarányuk:
 • Ajánlati ár – ezer forintonként 1 pont
 • A vállalkozás részvétele a duális képzésben – a duális képzésben részt vevő diákok számával megegyező pontszám

Bírálat ponteredmény: a két bírálati szempont szerinti pontszám matematikai összege.

       Az azonos pontszámot elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

 1. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg az intézmény által kialakított feltételrendszernek.
 1. A nyertes pályázónak havi bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért.
 1. A havi bérleti díjat és a közüzemi költséget a Miskolci Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A bérleti díj nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét. (Alap bérleti díj + rezsi díj)
 1. Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani. Bérleti díj fizetésének kötelezettsége csak szeptember 1-től június 15-ig tartó időszakban (9,5 hónap) – az őszi-, téli-, és tavaszi szünetek kivételével - áll fenn. A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre.
 1. A pályázaton való részvétel ingyenes.
 1. A pályázatot eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani személyesen, vagy postai úton a Miskolci SZC 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103. székhelyre címezve.
 1. A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: több intézmény büfé helyiségére benyújtott pályázat.
 1. A büfé üzemeltetése csak a szükséges engedélyek, okiratok megléte esetén kezdhető meg, melyekről a szerződéshez fénymásolat csatolása szükséges.

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 21.

A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT ………………. intézmény”

 1. A pályázat benyújtásának helye, illetve címe:

Miskolci Szakképzési Centrum titkárság

3525 Miskolc Széchenyi István utca 103.

A büféhelyiség megtekintésére az intézmények képviselői előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítanak, akiktől további információ is kérhető a helyszínen.

A pályázattal kapcsolatban információt adó személy: Suba Imre beszerzési szakügyintéző

Elérhetőség: 46/796-025

E-mail: suba at miskolci-szc.hu

II. A részvétel feltételei:

1. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;
 • A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától számított 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt az intézmény hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
 • Nyilatkozatot/dokumentum másolatot a HACCP kibővített rendszerének való megfelelésről;
 • A bérleti díjon felül vállalt egyéb kötelezettségek (büfé kialakítása, felszerelése);
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az államháztartás felé fennálló köztartozása. A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó bérlőként elfogadja a határozatlan idejű szerződés rendes felmondásának (90 napos felmondási idővel) lehetőségét.

A nyilatkozatok felsorolás szerűen összevontan is megtehetők.

III. Érvényességi feltételek:

Érvénytelen a pályázat, ha:

 • nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,
 • ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,

IV. Kizárási okok

1. Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Miskolci SZC intézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.

2. Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tett.

Hiánypótlására kizárólag a szerződéshez szükséges engedélyek vonatkozásában van mód!

Eredményhirdetés: 2023.   augusztus 23.

A büfék a szerződés megkötését követően azonnal bérbe vehetők.

                                                                                       

Kiss Gábor

kancellár      

Pályázati felhívás letölthető ITT.