ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

BÜFÉ PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

A Miskolci Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a

Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és
                         Közgazdasági Technikum                              
3400 Mezőkövesd Mátyás király út 146.

22 nm-es büfé helyiségének

bérbe vételére és üzemeltetésére

az alábbiakban részletezettek szerint.

I. A pályázat tárgya:

 1.            Miskolci Szakképzési Centrum fent nevezett tagintézményében az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.

 1.            A Miskolci Szakképzési Centrum. az I. pontban meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet a tagintézmény fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségének bérbe adására.

 1.            A nyertes pályázónak kell a tagintézményben található büfé helyiséget az élelmiszer forgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie. Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben. A nyertes pályázó köteles figyelembe venni a tagintézmény-vezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

 1.         A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:
 • a pályázó szakmai múltja
 • üzemeltetési terv a bérleti időszakra
 • tervezett étel és itallap bemutatása (terméklista árajánlattal)
 • a pályázó által fizetendő nettó havi bérleti díjra tett megajánlás
 • referenciák

 1.            A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:
 • rostos gyümölcs-, illetve zöldséglevek, ásványvíz
 • különböző töltelékkel készült teljes kiőrlésű pékáruk
 • gyümölcsök, kompót/befőtt, friss gyümölcs, tejdesszertek
 • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, zöldséggel
 • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak

 1. Az elbírálás – maximálisan 100 pontos érték - értékelési szempontjai és súlyarányuk:
   
 • 40 pont: megajánlott bérleti díj (csökkenő ajánlati ár szerint 5 ponttal csökken)
 • 20 pont: tagintézményi (ide értve a jogelődöt is) referencia
 • 20 pont: tagintézmény írásbeli támogató nyilatkozata
 • 10 pont: egyéb intézményi referencia
 •   5 pont: 1-3 év büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt
 •   5 pont: 3 év feletti büfé, vagy vendéglátóipari igazolható szolgáltatási múlt

Az azonos pontszámot elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

 1. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a tulajdonos által kialakított feltételrendszernek, valamint ha a nyertes pályázó pontszáma az 50 pontot nem éri el. A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel 2022. június 15-i lejárati időig köt szerződést a büfé üzemeltetésére.

 1. A nyertes pályázónak a közüzemi költségeket is tartalmazó havi bérleti díjat kell fizetni a büfé helyiségének használatáért.

 1. A havi bérleti díjat a Miskolci Szakképzési Centrum számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét is. (Alap bérleti díj + rezsi díj)

 1. Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani. Bérleti díj fizetésének kötelezettsége csak szeptember 1-től június 15-ig tartó időszakban (9,5 hónap) – az öszi-, téli-, és tavaszi szünetek kivételével - áll fenn. A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre.

 1. A pályázaton való részvétel ingyenes.

 1. A pályázatot eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani.

 1. A pályázat benyújtásánál előnyt jelent: több tagintézmény büfé helyiségére benyújtott pályázat.

 1. A büfé üzemeltetése csak a szükséges engedélyek, okiratok megléte esetén kezdhető meg, melyekről a szerződéshez fénymásolat csatolása szükséges.

 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 12.  12. óra

A pályázatra kérjük ráírni: „BÜFÉ PÁLYÁZAT”

 1. A pályázat benyújtásának helye: Miskolci Szakképzési Centrum titkárság

3525 Miskolc Széchenyi István utca 103.

A büféhelyiség megtekintésére a tagintézmények képviselői előzetes egyeztetés után lehetőséget biztosítanak, akiktől további információ is kérhető a helyszínen.

A pályázattal kapcsolatban információt adó személy: Suba Imre közbeszerzési szakügyintéző

Elérhetőség: 46/796-025

E-mail: suba@miskolci-szc.hu

II. A részvétel feltételei:

1. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • A pályázó nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozói igazolvány számát, elérhetőségét;
 • A havi bérleti díj mértékére vonatkozó ajánlatát;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásától számított 30 napra a pályázó ún. ajánlati kötöttséget vállal;
 • Nyilatkozatot, hogy vállalja az elektronikus pénzkímélő fizetési megoldás biztosítását legkésőbb a Kormányrendeletben meghatározott 2021. január 1-i határnapig.
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi, hogy a bérleményt a tulajdonos hozzájárulása nélkül 3. személynek bérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja, bérleti társ sem vonható be a jogviszonyba;
 • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a bérleményt csak iskolai büfé céljára kívánja használni;
 • Nyilatkozatot/dokumentum másolatot a HACCP kibővített rendszerének való megfelelésről;
 • A bérleti díjon felül vállalt egyéb kötelezettségek (büfé kialakítása, felszerelése);
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs az államháztartás felé fennálló köztartozása. A pályázó kiemelten fontos kötelezettsége a tevékenységéhez szükséges hatósági, szakhatósági és működési engedélyek beszerzése saját költségén.

III. Érvényességi feltételek:

Érvénytelen a pályázat, ha:

 • nem a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint nyújtották be,
 • ha nem tartalmazza az I. 4. pontban meghatározott adatokat,
 • ha a 6. pont szerinti értékelés során az 50 pontot nem érte el.

IV. Kizárási okok

1. Kizárásra kerül az a pályázó, aki a pályázat elbírálását megelőző egy évben a Miskolci SZC tagintézményeiben üzemeltetési szerződéssel rendelkezett és a bérleti, vagy/és a közüzemi díjak fizetésében 2 hónap, vagy attól több fizetési elmaradása volt.

2. Kizárásra kerül az a pályázó, akiről az ellenőrzés során kiderül, hogy hamis nyilatkozatot tett.

Hiánypótlására kizárólag a szerződéshez szükséges engedélyek vonatkozásában van mód!

Eredményhirdetés: 2020. augusztus 13.

Kiss Gábor

kancellár

Pályázati felhívás itt letölthető!