ITM Széchenyi Terv Széchenyi Terv

+36 46 796 020

OM azonosító

203060

Felnőttképzési engedélyszám:

E-001290/2015

Esti munkarendű képzéseink

TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTOKTATÁSRÓL

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretnénk a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzéshez kapcsolódó legfontosabb általános tudnivalókat figyelmükbe ajánlani.

Miért pont felnőttoktatás?
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés olyan képzési forma, amely alkalmazkodik a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez. Szakmai képzéseinket az esti oktatás munkarendjében szervezünk, biztosítva ezzel a munkavégzés melletti tanulás lehetőségét. A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Tanulói jogviszony a felnőttoktatásban
A felnőttoktatásban a felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Az iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti.
A felvételt nyert személy az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

Kedvezmények a felnőttoktatásban
A felnőttoktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló diákigazolványra jogosult, amely kedvezmények széles körét biztosítja. Családi pótlék (iskoláztatási támogatás) saját jogon igényelhető 20 éves korig. Az ingyenes felnőttoktatásban tanuló akkor kaphat kollégiumi ellátást, ha még nem töltötte be a 19. életévét

A szakmai képzés ingyenessége
Tagintézményeink a felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján szervezik meg. Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben ingyenes a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül.

Az ingyenesség biztosítása szempontjából, felnőttoktatás keretei között fontos hogy a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet. 
A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.
Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek.
Nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában, iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.

Juttatások a felnőttoktatásban
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető. A tanulót megillető pénzbeli juttatás összegét a tanulószerződés tartalmazza.
A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. 

 

Aktuális felnőttoktatási kínálatunk

Szakképesítés

képzési idő (év)

Tagintézmény

Motorkerékpár-szerelő

2

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma

Autóbuszvezető

A rendelkezésre álló keret betelt

0,5

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma

Diétás szakács, Vendéglátó-üzletvezető

0,5

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája