Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 796 020

Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Esti munkarendű képzéseink

TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTOKTATÁSRÓL

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretnénk a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzéshez kapcsolódó legfontosabb általános tudnivalókat figyelmükbe ajánlani.

Miért pont felnőttoktatás?
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés olyan képzési forma, amely alkalmazkodik a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez. Szakmai képzéseinket az esti oktatás munkarendjében szervezünk, biztosítva ezzel a munkavégzés melletti tanulás lehetőségét. A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

Tanulói jogviszony a felnőttoktatásban
A felnőttoktatásban a felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. Az iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti.
A felvételt nyert személy az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

Kedvezmények a felnőttoktatásban
A felnőttoktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló diákigazolványra jogosult, amely kedvezmények széles körét biztosítja. Családi pótlék (iskoláztatási támogatás) saját jogon igényelhető 20 éves korig. Az ingyenes felnőttoktatásban tanuló akkor kaphat kollégiumi ellátást, ha még nem töltötte be a 19. életévét

A szakmai képzés ingyenessége
Tagintézményeink a felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján szervezik meg. Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben ingyenes a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül.

Az ingyenesség biztosítása szempontjából, felnőttoktatás keretei között fontos hogy a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet. 
A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.
Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek.
Nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés birtokában, iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi végzettséghez kötött szakképesítés.

Juttatások a felnőttoktatásban
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető. A tanulót megillető pénzbeli juttatás összegét a tanulószerződés tartalmazza.
A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. 

 

Aktuális felnőttoktatási kínálatunk

Szakképesítés

képzési idő (év)

Tagintézmény

CAD-CAM informatikus, Gépgyártástechnológiai technikus, Mechatronikai technikus

2

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

CNC gépkezelő

1

Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Postai üzleti ügyintéző, Irodai titkár, Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője, Vasútforgalmi szolgálattevő, Motorkerékpár-szerelő

2

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma

Autóbuszvezető

0,5

Miskolci SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma

Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Idegenvezető

2

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

Informatikai rendszerüzemeltető, Automatikai technikus, Erősáramú elektrotechnikus

2

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma

Járműfényező, Hegesztő

2

Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Épületgépész technikus, Grafikus, Faipari technikus, Vegyész technikus, Környezetvédelmi technikus, Kerámiaműves, Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, Asztalos, Díszműkovács

2

Miskolci SZC Fazola Henrik Építőipari és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Elektronikai technikus, Szoftverfejlesztő, Műszaki informatikus

2

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I

1

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma

Magasépítő technikus, Épületgépész technikus, Útépítő és -fenntartó technikus, Vasútépítő és -fenntartó technikus, Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, Vízgazdálkodó technikus

2

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

Létesítményi energetikus

1

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

Hulladékgazdálkodó szaktechnikus

0,5

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

Női szabó, Bőrdíszműves, Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével), Kárpitos, Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó

2

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő Iskolája

Cipőkészítő, Szociális gondozó és ápoló, Pék

2

Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, Irodai titkár

2

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, Vállalkozási mérlegképes könyvelő

2

Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági és Üzleti Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Autóelektronikai műszerész, Autószerelő, Fodrász, Kozmetikus, Szociális gondozó és ápoló, Villanyszerelő

2

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Autótechnikus, Demencia gondozó

1

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kereskedelmi képviselő

1

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cukrász, Szakács, Pincér

2

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cukrász, Szakács, Pincér, Eladó

1

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Diétás szakács, Vendéglátó-üzletvezető

0,5

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája